x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Elämänkatsomustieto toisena opetettavana aineena, avoin yliopisto-opetus, 5–60 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa opettaa elämänkatsomustietoa ja suunnitella sisällön osalta opetussuunnitelman mukainen elämänkatsomustiedon opetus peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa.

Sisältö

Elämänkatsomustieto on peruskoulun ja lukion oppiaine. Se on tarkoitettu oppilaille, jotka eivät osallistu uskonnon opetukseen. Kouluun kiinnittymisen vuoksi elämänkatsomustiedon kokonaisuuden suorittamista suositellaan erityisesti filosofian opettajan pätevyyden hankkiville.

Elämänkatsomustiedossa on mahdollista suorittaa 60 opintopisteen laajuiset toisen opetettavan aineen opinnot. Elämänkatsomustiedon kokonaisuuden suorittajat saavat tutkintotodistukseensa erillisen merkinnän elämänkatsomustiedon opin­tokokonaisuuden sisältöjen hallinnasta ja pätevyydestä elämänkatsomustiedon aineenopettajaksi opetettavan aineen osalta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Elämänkatsomustiedon avoin yliopisto-opetus:

Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu. Ei edeltävien opintojen vaatimuksia. Opintoihin on jatkuva haku. Opintoihin voi hakea joko koko kokonaisuuteen kerralla (hakulomakkeilla hakukohde "PHILET ELÄMÄNKATSOMUSTIETO TOISENA OPETETTAVANA AINEENA") tai vaihtoehtoisesti jaksoittain (jokainen opintokokonaisuuden yksittäinen opintojakso on myös omana hakukohteena). Opintojaksot voi suorittaa vapaavalintaisessa järjestyksessä. Opinto-oikeus päättyy 31.7.2019 johon asti nykyiset opetussuunnitelmat / opinto-oppaat ovat voimassa.

Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa pääosin itsenäisesti omaan tahtiin opiskellen sähköisillä kirjatenteillä Tampereella, Porissa tai Seinäjoella. Osa jaksoista myös mahdollista suorittaa kirjallisuusesseillä. Jaksoja KASP1 Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat 5 op ja YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto 5 op ei voi suorittaa pelkästään kirjallisuudella. Näistä jaksoista järjestetään etäopiskeltavat monimuotokurssit.

Opintokokonaisuuteen kuuluvista filosofian tutkinto-ohjelman jaksoista (FILP1, FILP3, YKYYHT4, FILA1, FILA2 ja FILA3) järjestetään myös lähiopetusta Tampereella, joistakin jaksoista on myös etäopiskeltavia kursseja. Elämänkatsomustiedon opiskelijat voivat halutessaan osallistua omiin jaksoihinsa sopiville kursseille jolloin vastaavasti kirjallisuutta on vähemmän tentittävänä.

Jokaisen opintojakson tiedoissa on kuvattu opintojakson mahdolliset suoritusmuodot (kirjatentti, essee, osallistuminen opetukseen ym.) Jakson sivulla ovat myös linkit jaksosta järjestettävän, tällä hetkellä tiedossa olevan opetuksen tietoihin.

Aiempien opintojen perusteella voi saada korvaavuuksia opinnoista. Tyypillisesti esim. opettajan koulutuksen saaneiden ei tarvitse tehdä KASP1 -opintojaksoa ja myös aiemmilla filosofian opinnoilla voi saada korvaavuuksia. Korvaavuudet päätetään aina tapauskohtaisesti. Muussa oppilaitoksessa kuin Tampereen yliopistossa suoritetuista opinnoista saatavat korvaavuudet eivät kuitenkaan alenna opintomaksua.

Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta, linkki yhteystietoihin alla.

Hakuohjeet, opintomaksut: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/yky/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Elämänkatsomustiedon sivut (filosofian tutkinto-ohjelma) http://www.uta.fi/yky/fil/et.html

Muutokset mahdollisia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Elämänkatsomustieto toisena opetettavana aineena, avoin yliopisto-opetus

Filosofian historia ja klassikot 10 op
Suoritettava 2 allaolevaa
FILA2 Nykyajan filosofia, 5 op
FILA3 Klassikot, 5 op
FILET2 Uskonnonfilosofia, 5 op
FILET3 Yksilö ja yhteisö, 5 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö