x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYA4 Tutkimusmenetelmäopinnot, 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tutkimuksenteon yleiset periaatteet, lähestymistavat ja tutkimusprosessin. Hän tuntee keskeiset sosiaalitieteiden lähestymistavat ja analyysimenetelmät sekä ymmärtää tutkimuksen eettisen luonteen.

Sisältö

Jaksossa perehdytään tutkimuksenteon periaatteisiin, lähestymistapoihin, prosessiin ja analyysimetodeihin luentojen, pienryhmissä toteutettavien harjoitusten ja menetelmäkirjallisuuden avulla.

Koostuu opintojaksoista STYA4A 5 op ja STYA4B 5 op.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Tutkimusmenetelmäopinnot

Suoritettava 10 opintopistettä
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö