x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYA3 Sosiaalityön taidot, 20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee asiakastyön olennaiset teoreettiset jäsennykset ja ammatilliset lähtökohdat. Hän ymmärtää asiakastyön menetelmien roolin asiakastyön osana ja hallitsee keskeiset menetelmät, mm. ammatillisen haastattelun perusteet. Hän osaa jäsentää asiakasprosessin ulottuvuudet ja hahmottaa sosiaalityön roolin osana laajempaa palvelujärjestelmää. Opiskelija hallitsee asiakastyön perusvalmiudet ja hän on luonut perustan oman ammatti-identiteetin kehitykselle.

Sisältö

Jaksossa tarkastellaan asiakastyön teoreettisia lähestymistapoja, ammatillista haastattelua ja asiakastyön menetelmiä ja opiskellaan asiakastyön perusvalmiuksia seminaarissa. Käytännön työpaikassa harjoitellaan sosiaalityöntekijän rooleja, työtapoja ja asiakastyötä sosiaalityöntekijän ohjauksessa.

Koostuu jaksoista STYA3A Asiakastyön teorioita ja menetelmiä 5 op ja STYA3B Käytännön opetus ja ohjaus 15 op.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Sosiaalityön taidot

Suoritettava 20 opintopistettä
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö