x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalityön perusopinnot, avoin yliopisto-opetus, 25 op

Osaamistavoitteet

Sosiaalityön perusopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot sosiaalityöstä: tuntee sosiaalityön peruskäsitteet sekä teoreettiset ja käytännölliset lähtökohdat; ymmärtää sosiaalityön todellisuutta, sosiaalityön eettisiä ja globaaleja ulottuvuuksia, sosiaalityöhön liittyviä marginaalisuuden ja yhteisöllisyyden teemoja sekä toimintajärjestelmän peruskysymyksiä. Opiskelija orientoituu sosiaalityöhön sekä tutkimuksellisesti että käytännöllisesti. Opiskelija rakentaa analyyttisen suhteen sosiaaliseen todellisuuteen ja erottaa tieteellisen tekstin ei-tieteellisestä.

Sisältö

Perusopinnot koostuvat jaksoista STYP1, STYP2, STYP3, YKYYHT3 ja STYP5. Perusopinnot koostuvat sosiaalityön perusteita, historiaa ja tutkimusta käsittelevistä opinnoista. Lisäksi niihin sisältyy arvoihin, etiikkaan ja vapaaehtoistyöhön liittyvä jakso. Perusopinnoissa käsitellään myös yhteisöllistä ja globaalia sosiaalityötä sekä suomalaisen sosiaalityön toimintaympäristöä. Lisäksi opintoihin kuuluu Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteisten opintojen jakso.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö