x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus, 20 ECTS

Osaamistavoitteet

Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opinnot suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva nuorisotyön käsitteistöstä, toimintaympäristöistä, rakenteista ja työmuodoista sekä nuorisotyön teoriasta ja tutkimuksesta. Lisäksi opiskelijalla on kokonaiskuva nuorisotutkimuksen tutkimuskohteista, tutkimusmenetelmistä ja eettisistä kysymyksistä sekä nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen suhteesta. Opiskelija tuntee nuorisotyön profession sekä nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen asiantuntijuuden edellyttämät työelämävalmiudet ja työhön sijoittumisen mahdollisuudet.

Sisältö

Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintoihin Sosiaalitieteiden alat II-kokonaisuudessa sisältyy neljä opintojaksoa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Social Sciences and Humanities
avaa kaikki
School of Social Sciences and Humanities