x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS6.5 Sosiaaliantropologia, 20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee monipuolisesti sosiaaliantropologisia tapoja tarkastella yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä ja käsitteellistää niitä. Hän tuntee erilaisia antropologian osa-alueita ja keskusteluja. Hänellä on myös ymmärrys antropologialle erityisestä tavasta tehdä empiiristä tutkimusta ja liittää sitä teoreettiseen keskusteluun.

Sisältö

Kokonaisuudessa perehdytään antropologian eri osa-alueisiin etnografisten tapaustutkimusten ja teoreettisen keskustelun avulla.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Sosiaaliantropologia

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö