x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS6.3 Sosiologia, 20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa sosiologialle ominaisen ajattelutavan ja tuntee sen keskeisiä käsitteitä ja lähestymistapoja. Hän osaa lukea sosiologista tutkimuskirjallisuutta, tunnistaa erilaisten yhteiskuntien, instituutioiden ja organisaatioiden rakentumisen sosiologisena ongelmana. Hän osaa soveltaa tieteenalan lähestymistapaa valitsemissaan temaattisissa aiheissa.

Sisältö

Kokonaisuus koostuu ovat opintojaksoista Sosiologinen ajattelu I (SOS6.3.1) ja Sosiaaliset instituutiot(SOS 6.3.2) sekä kahdesta valinnaisesta opintojaksosta, jotka valitaan kohdasta SOS10 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Sosiologia

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö