x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
SOS6 Sosiaalitieteiden alat II, 20 ECTS

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ja soveltaa sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiologian, sukupuolentutkimuksen, sosiaaliantropologian tai nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen tieteenalan keskeisiä sisältöjä, teoreettisia näkökulmia ja ajattelutapoja. Hän omaksuu asiantuntijuuden kehittymisen perusteet.

Sisältö

Osakokonaisuus koostuu oppiaineittain jäsentyvistä opinnoista. Opiskelija valitsee haluamansa oppialan ja suorittaa sen edellyttämät opinnot.

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Social Sciences and Humanities
avaa kaikki
School of Social Sciences and Humanities