x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalitieteiden aineopintoja, avoin yliopisto-opetus, 5–35 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Haettavissa 25 op kokonaisuus valinnaiselta sosiaalitieteiden alalta sekä lisäksi 10 op tutkimusmenetelmäopintoja. Opetus Tampereella mutta opinnot on tehtävissä soveltuvin osin myös Porissa ja Seinäjoella (pääosin itsenäisinä kirjallisuussuorituksina). Pääasiallinen haku (25 op:n kokonaisuus) ja opiskelijavalinta vuosittain syyslukukauden alussa. Tämän jälkeenkin opiskelumahdollisuuksista kannattaa kysyä, lukuvuoden aikana voidaan ottaa uusia opiskelijoita mikäli ryhmissä on tilaa. Avoimien yliopisto-opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa. http://www.uta.fi/opiskelijaksi/hakeminen/erillisvalinta.html Kysy tarvittaessa opintoneuvontaa, yhteystiedot alla.

Alakohtaisia lisätietoja:

Kaikkiin aloihin sisältyvä SOS5 -jakso (5 op) opiskeltavissa joko lähikurssina Tampereella tai etäopiskeltavana kurssina (Tampereen kurssi luentotallenteilla) ja jaksoon lisäksi kuuluvana sähköisenä kirjatenttinä (Tampereella, Porissa tai Seinäjoella).

SOS6.1 Sosiaalipolitiikka: Yksi jakso vaatii osallistumisen lähikurssille Tampereella, muut jaksot suoritetaan joko kursseilla tai kirjallisuussuorituksilla.

SOS6.2 Sosiaalipsykologia: Mahdollisuus kurssien lisäksi suorittaa kirjallisuudella (sähköiset tentit Tampereella, Porissa tai Seinäjoella/ esseet).

SOS6.3 Sosiologia: Mahdollisuus kurssien lisäksi suorittaa kirjallisuudella (sähköiset tentit Tampereella, Porissa tai Seinäjoella / esseet).

SOS6.4 Sukupuolentutkimus: Mahdollisuus kurssien lisäksi suorittaa kirjallisuudella (sähköiset tentit Tampereella, Porissa tai Seinäjoella / esseet).

SOS6.5 Sosiaaliantropologia: Mahdollisuus kurssien lisäksi suorittaa kirjallisuudella (sähköiset tentit Tampereella, Porissa tai Seinäjoella / esseet).

SOS6.6 Nuorisotyö ja nuorisotutkimus: Kaksi jaksoa vaativat osallistumisen lähikursseille Tampereella, muut jaksot suoritetaan joko kursseilla tai kirjallisuussuorituksilla.

Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät (erillisinä hakukohteina) jaksot SOS7.1 Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät 5 op ja SOS7.2 Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset menetelmät 5 op suoritetaan verkkokursseina.


Sosiaalitieteiden aineopintojen valintaperusteet, avoin yliopisto-opetus:

Sosiaalitieteiden aineopintoja valitaan vuosittain opiskelemaan yhteensä enintään 30 opiskelijaa. Aineopintoja voi hakea suorittamaan 6 eri sosiaalitieteiden suuntautumisalalle, joita ovat:
?sosiaalipolitiikka
?sosiaalipsykologia
?sosiologia
?sosiaaliantropologia
?sukupuolentutkimus
?nuorisotyö- ja nuorisotutkimus

Hakulomakkeelle tulee merkitä 1? 3 alaa hakijan asettamaan ensisijaisuusjärjestykseen. Valintakriteerien mukainen valinta tehdään jokaiselle suuntautumisalalle erikseen. Mikäli hakija ei tule valituksi ensisijaiseksi merkitsemälleen alalle, hän voi tulla valituksi toiselle valitsemalleen alalle. Hakija voi tulla valituksi vain yhden suuntautumisalan opiskelijaksi.

Valintakriteereinä käytetään aiemmin suoritettujen sosiaalitieteiden opintojen määrää ja opintomenestystä. Edeltävinä opintoina vaadittavat perusopinnot kokonaan suorittaneet ovat etusijalla osakokonaisuuden suorittaneisiin nähden. Osakokonaisuuden suorittaneiden keskinäinen järjestys määräytyy suoritettujen opintopisteiden määrän mukaan. Samanlaajuisina edeltävät opinnot suorittaneiden hakijoiden paremmuusjärjestys määräytyy kokonaisarvosanan mukaan.

Sosiaalitieteiden menetelmäopintojen valintaperusteet, avoin yliopisto-opetus

Menetelmäopintojen jaksoihin voivat hakea myös muut, jotka täyttävät aineopintojen edeltävien opintojen vaatimukset. Mikäli opiskelijamäärää joudutaan rajoittamaan ovat etusijalla 2013?2016 sosiaalitieteiden aineopintoja (25 op:n kokonaisuutta) avoimina yliopisto-opintoina aloittaneet. Menetelmäopintoihin edeltävinä opintoina vaadittavat perusopinnot kokonaan suorittaneet ovat etusijalla osakokonaisuuden suorittaneisiin nähden. Osakokonaisuuden suorittaneiden keskinäinen järjestys määräytyy suoritettujen opintopisteiden määrän mukaan. Samanlaajuiset edeltävät opinnot suorittaneiden hakijoiden paremmuusjärjestys määräytyy kokonaisarvosanan mukaan. Opintoihin valitaan parhaimmat kokonaisarvosanat saaneet.

Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta, linkki yhteystietoihin alla.

Hakuohjeet, opintomaksut: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/yky/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

HUOM! Kokonaisuuksien otsikot linkkejä tarkempiin kuvauksiin ja lisätietoihin. Pelkkä + -painikkeen klikkaus ei avaa niitä!

Jokaisen opintojakson tiedoissa on kuvattu opintojakson suoritusmuodot. Kirjatentti (sähköinen tentti), essee (voi tehdä etänä), osallistuminen opetukseen (Tampereella, osa kursseista etäopiskeltavia). Jakson sivulla ovat myös linkit jaksosta järjestettävän, tällä hetkellä tiedossa olevan opetuksen tietoihin.

Sähköinen tenttiminen: https://tenttis.uta.fi/

Muutokset mahdollisia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Sosiaalitieteiden aineopintoja, avoin yliopisto-opetus

25 op alakohtaisia aineopintoja sekä lisäksi kaksi erillisinä hakukohteina olevaa menetelmäopintojaksoa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö