x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
SOS4 Sosiaalitieteiden alat I, 10 ECTS

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää valitsemansa oppialojen ajattelua, käsitteitä ja teoreettisia lähtökohtia.

Sisältö

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman omat opiskelijat valitsevat kaksi opintojaksoa (SOS4.1-SOS4.6). Sosiaalitieteiden perusopintoja valinnaisina opintoina suorittavat opiskelijat valitsevat 3-4 opintojaksoa. Suoritustavat vaihtelevat opintojaksoittain.

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Social Sciences and Humanities
avaa kaikki

Sosiaalitieteiden alat I

Suoritettava 2 allaolevaa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman omat opiskelijat valitsevat kaksi opintojaksoa (SOS4.1-SOS4.6).
SOS4.1 Sosiaalipolitiikka, 5 op
SOS4.2 Sosiaalipsykologia, 5 op
SOS4.3 Sosiologia, 5 op
SOS4.4 Sukupuolentutkimus, 5 op
School of Social Sciences and Humanities