x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalitieteiden perusopinnot, avoin yliopisto-opetus, 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on sosiaalitieteiden ja yhteiskunnan tarkastelun perustiedot ja -taidot.
Opiskelija tuntee sosiaalitieteiden keskeisiä käsitteitä, teorioita ja lähestymistapoja, ymmärtää eri suuntausten samankaltaisuuksia ja eroja. Hän tuntee lähemmin kahden eri sosiaalitieteen lähtökohtia.
Opiskelija hahmottaa yhteiskunnallisia ilmiöitä tieteellisen tiedon näkökulmasta ja hänellä on tutkimukseen tukeutuva yleiskäsitys suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen kehityksestä.
Opiskelija hallitsee sosiaalitieteiden yliopisto-opiskelun perusteet, erityisesti aktiivisen seminaarityöskentelyn käytännöt ja osaa ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija osaa referoida ja arvioida tutkimuskirjallisuutta sekä perehtyä itsenäisesti valitsemaansa yhteiskunnalliseen aiheeseen. Hän osaa koota tutkimustietoa ja kirjoittaa pienimuotoisen tieteellisen tekstin.
Opiskelijalla on valmiudet aineopintojen opiskelun aloittamiselle.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus:

Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu. Opintoihin jatkuva haku. Opinnot voi aloittaa seuraavasta kurssista jolle ennättää tai kirjatenteillä SOS4 -kohdan opintojaksoista. Opintojaksot voi tehdä vapaavalintaisessa järjestyksessä mutta suositeltavaa olisi sijoittaa SOS1 -jakso opintojen alkuun mikäli mahdollista. Opinto-oikeus päättyy 31.7.2018. Opiskelu tapahtuu pääosin tutkinto-opintoihin integroituna, yhteisissä opintoryhmissä. Voi hakea opinto-oikeutta joko kokonaisuuteen tai yksittäisiin jaksoihin. HUOM! Jos haet hakulomakkeella koko opintokokonaisuuteen valinnalla "Sosiaalitieteiden perusopinnot" niin sinun ei tarvitse lisäksi valita lomakkeelta perusopintojen jaksoja. Jaksotkin löytyvät hakulomakkeelta omina hakukohteinaan niille jotka haluuavat opinto-oikeuden vain yksittäisille jaksoille. Mahdollisuus joustaviin etäopintoihin. Monissa jaksoissa valittavissa joko lähiopetuskurssi tai verkkokurssi. Osa jaksoista on mahdollista tehdä kurssin sijaan kirjallisuudella sähköisinä tentteinä Tampereella, Porissa tai Seinäjoella tai jaksosta riippuen myös esseesuorituksella. SOS4 -kohdan valinnat voi tehdä opintojen aikana (ei tarvitse tietää vielä hakuhetkellä jos hakee valinnalla "Sosiaalitieteiden perusopinnot").

Vaihtoehtoisena kokonaisuutena on "Sosiaalitieteiden perusopinnot valinnaisina opintoina" johon ei kuulu jaksot YKYYHT2 ja SOS3 mutta jossa tehdään vastaavasti useampi jakso kohdasta Sosiaalitieteiden alat I ja/tai lisäksi yksi Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintojakso.

HUOM! Hakulomakkeella vain yksi hakukohde "Sosiaalitieteiden perusopinnot". Opiskelija voi opintojen aikana päättää kumman perusopintoversion tekee. Opintojen aikana voi myös päättää opintojen suoritustavan eli opintoihin haetaan samalla "Sosiaalitieteiden perusopinnot" -hakukohteella riippumatta siitä tekeekö opinnot lähiopintoina Tampereella vai etäopintoina mistä päin maailmaa tahansa.


Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta, linkki yhteystietoihin alla.

Sähköinen tenttiminen: https://tenttis.uta.fi/

Hakuohjeet, opintomaksut: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/yky/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Jokaisen opintojakson tiedoissa on kuvattu opintojakson suoritusmuodot (kirjatentti, essee, osallistuminen opetukseen ym.) Jakson sivulla ovat myös linkit jaksosta järjestettävän, tällä hetkellä tiedossa olevan opetuksen tietoihin.

Muutokset mahdollisia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Sosiaalitieteiden perusopinnot, avoin yliopisto-opetus

SOS4 Sosiaalitieteiden alat I 10 op
Suoritettava 2 allaolevaa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman omat opiskelijat valitsevat kaksi opintojaksoa (SOS4.1-SOS4.6).
SOS4.1 Sosiaalipolitiikka, 5 op
SOS4.2 Sosiaalipsykologia, 5 op
SOS4.3 Sosiologia, 5 op
SOS4.4 Sukupuolentutkimus, 5 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö