x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HISA1 Menetelmäopinnot, 5–20 op

Osaamistavoitteet

Menetelmäopintojen jälkeen opiskelija osaa asettaa ja ratkoa historiallisia kysymyksiä ja luoda historiallista tietoa. Opiskelija tuntee erilaisia historiantutkimuksen lähestymistapoja ja ymmärtää metodin ja tutkimustehtävän yhteyden.

Sisältö

Menetelmäopinnoissa perehdytään erilaisiin historiantutkimuksen menetelmiin. Opinnot koostuvat kaikille pakollisesta "Historian tutkimusprosessi ja historiantutkijan etiikka" -opintojaksosta sekä vapaavalintaisista menetelmäopinnoista.

Lisätiedot

Historian tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat menetelmäopinnot 20 opintopisteen laajuisina. Opettajan pedagogisia opintoja suorittavat historian tutkinto-ohjelman opiskelijat ja muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat suorittavat menetelmäopinnoista opintojakson HISA1A (Historian tutkimusprosessi ja historiantutkijan etiikka).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö