x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Historian perusopinnot, avoin yliopisto-opetus, 25 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa historiatieteellisen näkökulman erityispiirteet, ymmärtää erilaisia historiantutkimuksen lähtökohtia ja tuntee Suomen sekä maailman historian keskeisiä ilmiöitä ja kysymyksiä. Opiskelija osaa lukea tieteellistä tekstiä kriittisesti ja kirjoittaa pienimuotoisia tieteellisiä tekstejä. Opiskelija pystyy kuvaamaan, miten historiallinen tieto muodostuu.

Sisältö

Perusopinnot koostuvat viidestä viiden opintopisteen opintojaksosta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu. Opintoihin jatkuva haku, opinnot voi aloittaa seuraavasta kurssista jolle ennättää tai kirjallisuussuorituksilla mihin aikaan lukuvuotta vain. Opintojaksot voi suorittaa vapaavalintaisessa järjestyksessä ja useita opintojaksoja samanaikaisesti, jakso HISP1 suositellaan tehtäväksi opintojen alkupuolella.

Opinto-oikeus päättyy 31.7.2018. Opinnot on mahdollista tehdä etäopintoina paikkakunnasta riippumatta (opiskelu painottuu itsenäiseen opiskeluun esseesuorituksilla) tai luennoille Tampereella osallistuen (hakukohde on sama "Historian perusopinnot"). Suoritustavan voi valita jaksokohtaisesti opintojen aikana. Voi hakea opinto-oikeutta joko kokonaisuuteen tai yksittäisiin jaksoihin. HUOM! Jos haet hakulomakkeella koko opintokokonaisuuteen valinnalla "Historian perusopinnot" niin sinun ei tarvitse lisäksi valita lomakkeelta perusopintojen jaksoja. Jaksotkin löytyvät hakulomakkeelta omina hakukohteinaan niille jotka haluavat opinto-oikeuden vain yksittäisille jaksoille.

Jokaisen opintojakson tiedoissa (linkit tämän sivun alareunassa) on kuvattu opintojakson suoritusmuodot (kirjatentti, essee, osallistuminen opetukseen ym.) Jakson sivulla ovat myös linkit jaksosta järjestettävän, tällä hetkellä tiedossa olevan opetuksen tietoihin.

Kaikki jaksot HISP1 -jaksoa lukuunottamatta voi tehdä joko itsenäisesti kirjallisuudella tai osallistumalla opetukseen. Opetus järjestetään Tampereella ja valittavana on lukuvuosittain vaihdellen sekä päivä- että ilta/viikonloppukursseja. HISP1 -jaksoa ei voi tehdä kirjallisuudella, jaksosta järjestetään syksyisin lähikurssi ja keväisin verkkokurssi. Myös muiden jaksojen kursseista voidaan järjestää etäopiskeltavia luentosarjoja.

Opinnot voi suorittaa myös Porissa, Seinäjoella tai mistäpäin maailmaa hyvänsä jolloin opinnoissa painottuvat etäopiskeltavien kurssien lisäksi itsenäiset opinnot sähköisinä kirjatentteinä (Tampereella, Porissa tai Seinäjoella) tai esseinä.

Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta, linkki yhteystietoihin alla.

Sähköinen tenttiminen: https://tenttis.uta.fi/

Historian esseeopas: http://www.uta.fi/yky/his/kaytannot/opiskeluopas/opiskelumuodot/essee.html

Ajankohtainen opintotarjonta: https://www10.uta.fi/avoimentarjonta/

Hakuohjeet, opintomaksut: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/yky/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Muutokset mahdollisia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Historian perusopinnot, avoin yliopisto-opetus

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö