x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Historian opinnot, avoin yliopisto-opetus, 5–85 op

Osaamistavoitteet

Kandidaattiohjelman suoritettuaan opiskelija tuntee historiallisen tiedon ominaispiirteet ja osaa arvioida kriittisesti erilaisia historiakäsityksiä ja niiden rakentumisen tapoja. Opiskelija osaa hankkia relevanttia tietoa erilaisiin tarkoituksiin ja pystyy hyödyntämään sitä tutkimustyössään ja ymmärtää, miten menneisyyden jäänteet muuttuvat historiallisiksi lähteiksi ja historialliseksi tiedoksi. Hän tuntee keskeiset tutkimusmenetelmät ja osaa valita niistä tutkimustehtävänsä kannalta relevantit. Opiskelija osaa analysoida ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä.

Sisältö

Historian kandidaattiohjelma koostuu seuraavista opinnoista:

1. Historian perus- ja aineopinnot. Perusopinnot (25 op) koostuvat viidestä viiden opintopisteen opintojaksosta. Aineopinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä. Poikkeuksen muodostavat opettajan pedagogisia opintoja (kandidaatti- ja maisteriopinnoissa yhteensä 60 op) suorittavat opiskelijat. He suorittavat historian aineopinnot 35 opintopisteen laajuisina. Aineopintojen aikana opiskelija tutustuu historiantutkimuksen menetelmiin, harjoittelee historiallista tutkimusta ja perehtyy monenlaisiin historiallisiin ilmiöihin ja prosesseihin.

2. Valinnaiset opinnot. Valinnaiset opinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä. Ne koostuvat opiskelijan vapaasti valitsemista muiden tutkinto-ohjelmien opinnoista. Poikkeuksen muodostavat opettajaksi opiskelevat, joilla valinnaisten opintojen laajuus on 85 opintopistettä ja ne koostuvat kasvatustieteen perusopinnoista (25 op) sekä toisen opetettavan aineen (60 op) opinnoista.

3. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteiset opinnot. Historian opiskelijoille pakollisia ovat opintojaksot YKYYHT1, "Yhteiskunnan tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä" ja YKYYHT5, "Verkostoitunut maailma" (suoritetaan osana oman tutkinto-ohjelman opintoja). Näiden lisäksi opiskelija suorittaa yhteisistä opinnoista kaksi muuta vapaasti valittavaa opintojaksoa.

4. Opiskeluvalmiudet (5 op)

5. Kieli- ja viestintäopinnot (15 op)

Lisätiedot

Historian avoin yliopisto-opetus:

Avoimina yliopisto-opintoina voi tehdä pääosan kandidaattiohjelman https://www10.uta.fi/opas/tutkintoOhjelma.htm?rid=10757&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2016 opinnoista (perus- ja aineopinnot, valinnaiset opinnot, yksikön yhteiset opinnot ja osan kieli- ja viestintäopinnoista).

Tähtäimessä yliopistotutkinto historiasta?

Avoimessa yliopistossa voi opiskella kuka tahansa ja millä motiivilla hyvänsä. Mikäli tavoitteenasi on historian tutkinto-opiskelijaksi pääseminen, niin avoimessa opiskelu voi auttaa siinä. Jos valintakokeessa ei onnista heti ensimmäisellä kerralla niin tutkinnon osissa riittää avoimessa opiskeltavaa useaksi vuodeksi. Avoimen opinnot voi sisällyttää tutkintoon jos paikka aukeaa valintakokeen kautta vaikkapa seuraavana vuonna. Lisäksi avoimien yliopisto-opintojen perusteella voi myös tietyin edellytyksin hakea ilman valintakoetta tutkinto-opiskelijaksi yhteishaussa. http://www.uta.fi/opiskelijaksi/hakukohteet/yhteishaku/his.html Kysy tarvittaessa opintoneuvontaa, yhteystiedot alla.

Perusopinnot

Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu. Opintoihin jatkuva haku. Opinto-oikeus päättyy 31.7.2018. Opinnot on mahdollista tehdä etäopintoina paikkakunnasta riippumatta, etäopiskelu painottuu itsenäiseen opiskeluun (kirjallisuuden suorittaminen esseillä), lähiopetus järjestetään Tampereella. Voi hakea opinto-oikeutta joko kokonaisuuteen tai yksittäisiin jaksoihin.

Aineopinnot

Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu. Opintoihin jatkuva haku. Opinto-oikeus päättyy 31.7.2018. Opinnot pääosin lähiopintoja Tampereella. Aineopintojen hakukohteena ovat oletusarvoisena 35 op:n laajuiset aineopinnot. Hakulomakkeen lisätietoja -kohtaan voi merkitä mikäli haluaa tehdä laajemmat 60 op:n aineopinnot. Ota yhteyttä mikäli haluat opinto-oikeuden yksittäisiin jaksoihin.

Aineopintoihin hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on hakuajan päättymiseen mennessä suoritettuna:

-historian perusopinnot kokonaan (25 op)

Opiskelijaksi voidaan tapauskohtaisesti hyväksyä myös, jos perusopinnoista puuttuu yksi tai kaksi jaksoa ja niiden suorittamiseen on esittää suunnitelma.

Perusopintokokonaisuuden kokonaisarvosanan tulee olla vähintään 3 (hyvät tiedot, asteikolla 1 - 5). HISP1 Johdatus historiantutkimukseen (tai aiempien opetussuunnitelmien vastaavan kurssin tai muun yliopiston vastaavan kurssin) arvosanan tulee myös olla vähintään 3 (hyvät tiedot, asteikolla 1 - 5).

Jos perusopinnot on suoritettu jonkun muun kuin Tampereen yliopiston opetussuunnitelmien mukaan, perusopintojen vastaavuus arvioidaan tapauskohtaisesti.

Toimita perusopintojesi todistusjäljennös yliopistoon (yhteystiedot alla) mahdollisimman nopeasti hakulomakkeen lähettämisen jälkeen. Todistusjäljennöstä ei tarvitse toimittaa, jos perusopinnot on suoritettu Tampereen yliopistossa (avoin yliopisto tai tutkintokoulutus).

Perus- ja aineopinnot (tarkemmin määritellyt jaksot), yht. 60 op (25 + 35 op) antavat ns. historian toisen opettavan aineen pätevyyden (lisätietoja pätevyysvaatimuksista: http://www.uta.fi/yky/opiskelu/aineenopettajakoulutus.html ).

Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta, linkki yhteystietoihin alla.

Ajankohtainen opintotarjonta: https://www10.uta.fi/avoimentarjonta/

Hakuohjeet, opintomaksut: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/yky/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

HUOM! Alla olevat opintokokonaisuuksien otsikot ovat linkkejä tarkempiin kuvauksiin ja lisätietoihin. Pelkkä + -painikkeen klikkaus ei avaa niitä!

Opintokokonaisuuksien sivuilla on linkit kokonaisuuteen sisältyviin opintojaksoihin. Jokaisen opintojakson tiedoissa on kuvattu opintojakson suoritusmuodot (kirjatentti, essee, osallistuminen opetukseen ym.) Jakson sivulla ovat myös linkit jaksosta järjestettävän, tällä hetkellä tiedossa olevan opetuksen tietoihin.

Opiskelun prosessi tiivistetysti:

- hae opinto-oikeus haluamiisi opintoihin avoimen yliopiston hakulomakkeilla

- saat postissa tarkemmat ohjeet opiskelun aloittamiseen

- opinnot voi tehdä opinto-oikeusajan puitteissa omaan tahtiin (ei valmista lukujärjestystä), tarjolla olevien opiskelumahdollisuuksien mukaan (vaihtelevat opintojaksoittain: kirjatentit, kirjaesseet, lukuvuosien aikana järjestettävät kurssit/luentosarjat, etäopiskelu)

- ei siis erillisiä hakukohteita lähi- ja etäopinnoille, valitse opiskelumuotosi opintojen aikana

Muutokset mahdollisia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Historian opinnot, avoin yliopisto-opetus

Avoimen opiskelija voi hakeutua opintokokonaisuuksiin tai yksittäisille kursseille. Yksittäisiä opintojaksoja suoritettaessa tulee huomioida mahdolliset pakolliset ja suositeltavat edeltävät opinnot.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö