x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Saksan kääntämisen ja tulkkauksen aineopinnot, 35 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suorittaneella on seuraavat alansa taidot ja tiedot:

Viestintäosaaminen:
• osaa käyttää kieliopillisesti ja tyylillisesti hyvää saksan kieltä erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa
• osaa argumentoida systemaattisesti ja arvioida toisten suullisia ja kirjallisia tekstejä

Sisältöosaaminen:
• osaa vertailla saksankielisten maiden kulttuureja omaan kulttuuriinsa omien kokemustensa ja havaintojensa perusteella
• tuntee saksankielisten maiden kulttuurien erikoispiirteet ja niiden historian

Saksan kääntämisen ja tulkkauksen opintopolun suorittanut opiskelija
• tuntee käännöstieteen keskeiset käsitteet sekä ammattimaisen monikielisen käännös- ja tulkkausviestinnän perusteet
• osaa kääntää yleiskielisiä ja yksinkertaisia erikoisalojen tekstejä saksasta suomeksi sekä yksinkertaisia tekstejä suomesta saksaksi
• pystyy tulkkaamaan lyhyitä puhejaksoja saksasta suomeksi ja suomesta saksaksi arkipäiväisissä tilanteissa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/ltl/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Saksan kääntämisen ja tulkkauksen aineopinnot

Kulttuurintuntemus 5 op
Suoritettava yksi sisältyvä elementti
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö