x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Filosofian aineopinnot, avoin yliopisto-opetus, 35–65 op

Osaamistavoitteet

Filosofian aineopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää, että filosofian historian tunteminen on olennainen osa filosofian harjoittamista. Hän hahmottaa ja osaa kuvata filosofian historian eri kausia ja niille ominaisia lähestymistapoja. Hän tuntee nykyfilosofian keskeisimmät suuntaukset ja perusopintoja laajemmin logiikan, tieteenfilosofian ja joidenkin muiden filosofian osa-alueiden piirissä käytäviä keskusteluja. Hän osaa kirjoittaa käsittelytavaltaan selkeän ja johdonmukaisen filosofisen esityksen ja osallistua filosofiseen keskusteluun.

Sisältö

Filosofian aineopinnot tarjoavat yleiskatsauksen filosofian historiaan ja näin laajentavat opiskelijan ymmärrystä filosofian eri osa-alueiden keskeisistä ongelmista ja käsitteistä. Aineopinnoissa perehdytään logiikan ja tieteenfilosofian nykysuuntauksiin. Lisäksi opiskelija perehtyy kahteen muuhun filosofian osa-alueeseen perusopintoja syvällisemmin. Opiskelija osallistuu aktiivisesti proseminaariin ja laatii kirjallisen seminaariesitelmän.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu. Opintoihin jatkuva haku. Opinto-oikeus päättyy 31.7.2019 johon asti nykyiset opetussuunnitelmat / opinto-oppaat ovat voimassa. Filosofian opintoja on hyvin todennäköisesti opintotarjonnassa tämän jälkeenkin.

Opiskelu tapahtuu täysin tutkinto-opintoihin integroituna, yhteisissä opintoryhmissä. Aineopintojen hakukohteena ovat oletusarvoisena 35 op:n laajuiset aineopinnot. Ota yhteyttä mikäli haluat tästä poikkeavan opinto-oikeuden, maksimi opintopistemäärä on 65 op.

Kaikki opetus tapahtuu Tampereella ja on pääsääntöisesti päiväopetusta. Proseminaaria lukuunottamatta opinnot on kuitenkin mahdollista suorittaa kurssien sijasta myös itsenäisinä opintoina kirjatenteillä tai -esseillä. Opintoihin voi siis hakea myös Porista ja Seinäjoelta mutta proseminaariin tulisi päästä matkustamaan Tampereelle. Jatkuvassa haussa opinnot voi aloittaa seuraavalla luentosarjalla jolle ennättää tai kirjatenteillä opintojaksoja suorittamalla. Opintojaksot voi tehdä vapaavalintaisessa järjestyksessä (poikkeuksena proseminaari).

Sähköinen tenttiminen: https://tenttis.uta.fi/

Filosofian esseeohje: http://www.uta.fi/yky/fil/kaytannot/suoritustavat/esseeohje.html

Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta, linkki yhteystietoihin alla.

Kuka voi hakea opintoihin?

Edeltävinä opintoina vaaditaan filosofian perusopinnot. Hakukelpoisia ovat myös henkilöt joilla on n. 75 % perusopinnoista suoritettuna ja joilla on esittää suunnitelma siitä kuinka he ensi tilassa pyrkivät saamaan perusopinnot suoritettua. Toimita perusopintojesi todistusjäljennös yliopistoon (yhteystiedot alla) mahdollisimman nopeasti hakulomakkeen lähettämisen jälkeen. Todistusjäljennöstä ei tarvitse toimittaa, jos perusopinnot on suoritettu Tampereen yliopistossa (avoin yliopisto tai tutkintokoulutus).

Jokaisen opintojakson tiedoissa on kuvattu opintojakson suoritusmuodot (kirjatentti, essee, osallistuminen opetukseen ym.) Jakson sivulla ovat myös linkit jaksosta järjestettävän, sillä hetkellä tiedossa olevan opetuksen tietoihin.

Perus- ja aineopinnot, yht. 60 op (25 + 35 op) antavat ns. filosofian toisen opettavan aineen pätevyyden. (lisätietoja pätevyysvaatimuksista: http://www.uta.fi/yky/opiskelu/aineenopettajakoulutus.html ).

Ajankohtainen opintotarjonta: https://www10.uta.fi/avoimentarjonta/

Hakuohjeet, opintomaksut: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/yky/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Muutokset mahdollisia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Filosofian aineopinnot, avoin yliopisto-opetus

FILA2 Nykyajan filosofia, 5 op
FILA3 Klassikot, 5 op
Valinnaiset aineopinnot 10–40 op
Suoritettava 2–8 allaolevaa
FILA6 Epistemologia, 5 op
FILA7 Metafysiikka, 5 op
FILA8 Etiikka, 5 op
FILA10 Mielenfilosofia, 5 op
FILA12 Kielifilosofia, 5 op
FILAPRO Proseminaari, 5 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö