x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Filosofian perusopinnot, avoin yliopisto-opetus, 25 op

Osaamistavoitteet

Filosofian perusopinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa filosofian osa-alueet ja niille ominaiset filosofiset ongelmat. Hän tuntee logiikan perusteet ja on kehittynyt kriittisen ajattelun taidossa. Hän hahmottaa ja osaa kuvata ontologian, tieto-opin ja tieteenfilosofian keskeiset lähestymistavat ja käsitteet. Hän tuntee etiikan ja yhteiskuntafilosofian tärkeimmät suuntaukset ja niiden edustajat.

Sisältö

Filosofian perusopinnot esittelevät filosofian osa-alueita länsimaisen filosofian historian kautta. Perusopinnoissa tutustutaan logiikan perusteisiin ja harjoitellaan argumenttien tunnistamista kirjoituksista. Lisäksi tutustutaan ontologian, tieto-opin, tieteenfilosofian, etiikan ja yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin, suuntauksiin ja niiden edustajiin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu. Opintoihin jatkuva haku. Opinto-oikeus päättyy 31.7.2018. Opiskelu tapahtuu täysin tutkinto-opintoihin integroituna, yhteisissä opintoryhmissä. Voi hakea opinto-oikeutta joko kokonaisuuteen tai yksittäisiin jaksoihin. HUOM! Jos haet hakulomakkeella koko opintokokonaisuuteen valinnalla "Filosofian perusopinnot" niin sinun ei tarvitse lisäksi valita lomakkeelta perusopintojen jaksoja. Jaksotkin löytyvät hakulomakkeelta omina hakukohteinaan niille jotka haluavat opinto-oikeuden vain yksittäisille jaksoille.

Jokaisen opintojakson tiedoissa (linkit tämän sivun alareunassa) on kuvattu opintojakson suoritusmuodot (kirjatentti, essee, osallistuminen opetukseen ym.) Jakson sivulla ovat myös linkit jaksosta järjestettävän, sillä hetkellä tiedossa olevan opetuksen tietoihin.

Kaikki jaksot voi tehdä joko kirjatenteillä tai osallistumalla opetukseen. Opetus järjestetään Tampereella ja pääsääntöisesti päivällä. Osalle luentosarjoista voi osallistua etänä ja aikataulun suhteen joustavasti luentotallenteiden avulla. Jatkuvassa haussa opinnot voi aloittaa seuraavalla luentosarjalla jolle ennättää tai kirjatenteillä opintojaksoja suorittamalla. Opintojaksot voi tehdä vapaavalintaisessa järjestyksessä ja useita opintojaksoja samanaikaisesti.

Opinnot voi suorittaa myös Porissa ja Seinäjoella jolloin opinnot suoritetaan sähköisinä kirjatentteinä itsenäisinä opintoina ja osassa opintojaksoista vaihtoehtoisesti etäopiskeltavina kursseina (Tampereen kurssit luentotallenteilla). Jaksoa FIL2 ei voi suorittaa sähköisenä kijatenttinä, kirjatenttivaihtoehto on perinteinen paperitentti. FILP2 suositellaan tehtäväksi osallistumalla kurssille (Tampereella) Ota yhteyttä mikäli haluaisit suorittaa jakson FILP2 Porissa tai Seinäjoella jossa perinteinen kirjatentti voidaan järjestää erityistilanteissa jaksosta FILP2.

Kysy tarvittaessa lisätietoja ja opinto-ohjausta, linkki yhteystietoihin alla.

Ajankohtainen opintotarjonta: https://www10.uta.fi/avoimentarjonta/

Sähköinen tenttiminen: https://tenttis.uta.fi/

Hakuohjeet, opintomaksut: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/yky/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Muutokset mahdollisia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Filosofian perusopinnot, avoin yliopisto-opetus

FILP2 Logiikka, 5 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö