x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Valtio-opin suuntaavat opinnot (avoin yliopisto-opetus), 5–40 op

Osaamistavoitteet

Valtio-opin suuntaavat opinnot suorittanut opiskelija tuntee tarkemmin vähintään kahden politiikan tutkimuksen erityisalueen ongelmia, keskeisiä käsitteitä, ilmiöitä ja näiden analysoimiseksi tarvittavia teoreettisia ja menetelmällisiä lähtökohtia

Opiskelijalla on monipuoliset perustiedot sekä laadullisten että määrällisten menetelmien soveltamisessa politiikan tutkimuksessa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Yksittäisiä opintojaksoja suoritettaessa tulee huomioida mahdolliset pakolliset ja suositeltavat edeltävät opinnot.

Lisätiedot

Opetuksen ajat ja paikat löytyy opetusohjelmasta:https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/opetusohjelma.htm?kieli=fi&ots=AYO&lvv=2016&ops=143

Haku aineopintojen opintojaksoille ennen opetuksen alkua avoimen yliopiston hakuaikoina. Eri jaksoissa haku päättyy eri aikoihin.

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/jkk/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Valtio-opin suuntaavat opinnot (avoin yliopisto-opetus)

Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
Johtamiskorkeakoulu