x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yrityksen laskentatoimi (avoin yliopisto-opetus), 5–30 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva kirjanpitoinformaation tuottamisesta ja laskentatoimen asemasta yritysjohdon päätöksenteon tukena. Hän myös ymmärtää kirjanpidon ja tilinpäätöksen merkityksen yrityksen taloudellisen aseman ja tuloksen muodostumisen informoinnissa ja osaa kirjata tavanomaisia liiketapahtumia ja laatia tilinpäätöksen. Opiskelija osaa hahmottaa yrityksen talouden tavoitteita ja näihin liittyvien laskelmien rakentumista, sekä osaa tuottaa joitakin johdon laskentatoimen peruslaskelmia.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Yksittäisiä opintojaksoja suoritettaessa tulee huomioida mahdolliset pakolliset ja suositeltavat edeltävät opinnot.

Lisätiedot

Opetuksen ajat ja paikat löytyy opetusohjelmasta:https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/opetusohjelma.htm?kieli=fi&ots=AYO&lvv=2016&ops=143

Haku aineopintojen opintojaksoille ennen opetuksen alkua avoimen yliopiston hakuaikoina. Eri jaksoissa haku päättyy eri aikoihin.

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/jkk/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Yrityksen laskentatoimi (avoin yliopisto-opetus)

Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
KATLAA24 Tilintarkastus I, 5 op
Johtamiskorkeakoulu