x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kunta- ja aluejohtaminen (avoin yliopisto-opetus), 5–30 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suorittanut osallistunut opiskelija ymmärtää kuntien ja alueyhteisöjen toimintaa, johtamisessa ja kehittämisessä vaikuttavia instituutioita ja prosesseja, sekä näihin vaikuttavia muutosvoimia. Opiskelijalla on jäsentynyt kuva kunta- ja alueyhteisöjen päätöksenteosta ja erilaisten valintojen poliittisesta luonteesta sekä niihin liittyvien ristiriitojen yhteiskunnallisista ja kulttuurisista piirteistä. Opiskelija tuntee johtamisen ja kehittämisen vaihtoehtoisia malleja ja osaa soveltaa niitä erilaisissa tilanteissa. Hän ymmärtää oman asiantuntijuutensa rakentumisen kumuloituvana ja erilaisin perustein muodostuvaa osaamista limittävänä prosessina ja osaa arvioida oman asiantuntijuutensa rakentumista. Hän rakentaa asiantuntijuuttaan toisiinsa temaattisesti limittyvillä opintojaksoilla ja muodostaa jäsentyneen kokonaiskuvan opintosuunnan ydinkysymyksiin.

Sisältö

Moduuli tarjoaa moniulotteisen näkemyksen johtamisen ja kehittämisen avainkysymyksistä kunta- ja alueyhteisöissä.

Moduulissa korostuvat kuntien ja alueyhteisöjen johtamisessa noudatettavat hallintaprosessit sekä niiden piirissä toteutettava kehittämistyö näille ominaisine toimintoineen. Moduulin avausjaksolla käsitellään kunta- ja aluejohtamisen erilaisia olosuhdetekijöitä ja muutosvoimia sekä johtamisen prosesseja ja instituutioita. Tämän jälkeen perehdytään strategiseen johtamiseen ja palvelujen johtamiseen sekä alueellisen kehittämisen ja kaupunkikehittämisen malleihin painottaen vuorovaikutuksellista johtamista osana monitoimijaverkostoa ja monitasoista hallintaa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Yksittäisiä opintojaksoja suoritettaessa tulee huomioida mahdolliset pakolliset ja suositeltavat edeltävät opinnot.

Lisätiedot

Opetuksen ajat ja paikat löytyy opetusohjelmasta:https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/opetusohjelma.htm?kieli=fi&ots=AYO&lvv=2016&ops=143

Haku aineopintojen opintojaksoille ennen opetuksen alkua avoimen yliopiston hakuaikoina. Eri jaksoissa haku päättyy eri aikoihin.

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/jkk/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kunta- ja aluejohtaminen (avoin yliopisto-opetus)

Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
Johtamiskorkeakoulu