x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hallintotieteiden aineopintoja (avoin yliopisto-opetus)

Osaamistavoitteet

Aineopinnoissa opiskelijan hallintotieteellinen osaaminen laajenee kattamaan avainteoriat ja tutkimusmenetelmät. Opetus yhdistää teoreettisia näkökulmia käytännön haasteisiin. Aineopintojen jälkeen opiskelija osaa tarkastella yhteiskunnan kehitystä ja kehittämistä käsitteellisesti sekä hahmottaa monimutkaisten järjestelmien toimintaa kokonaisuutena.

Sisältö

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman aineopinnot koostuvat hallintotieteen, julkisoikeuden, julkisen talousjohtamisen, kunta- ja aluejohtamisen sekä ympäristön ja alueiden politiikan muodostamasta kokonaisuudesta. Opetus on ryhmitelty maisteriopintosuuntiin suuntaaviksi kokonaisuuksiksi sekä edelleen näiden sisällä laajoiksi ja sisällöllisesti yhtenäisiksi osaamiskokonaisuuksiksi. Opintokokonaisuudet rakentuvat viiden opintopisteen laajuisista opintojaksoista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Yksittäisiä opintojaksoja suoritettaessa tulee huomioida mahdolliset pakolliset ja suositeltavat edeltävät opinnot.

Lisätiedot

Opetuksen ajat ja paikat löytyy opetusohjelmasta:https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/opetusohjelma.htm?kieli=fi&ots=AYO&lvv=2016&ops=143

Haku aineopintojen opintojaksoille ennen opetuksen alkua avoimen yliopiston hakuaikoina. Eri jaksoissa haku päättyy eri aikoihin.

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/jkk/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Hallintotieteiden aineopintoja (avoin yliopisto-opetus)

Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op opintosuunnan aineopintoja.
Julkisoikeus (avoin yliopisto-opetus) 5–65 op
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op
Julkisoikeuden runkokurssit 15 op
Opinnot tulee aloittaa runkokursseilla
HALJUA21 Hallinto-oikeus, 5 op
HALJUA22 Valtiosääntöoikeus, 5 op
Julkisoikeuden erikoistumisopinnot 0–50 op
Valittavissa kiinnostuksen mukaan
HALJUA23 Kunnallisoikeus, 5 op
HALJUA24 European Union Law, 5 ECTS
HALJUA25 Julkistalousoikeus, 5 op
HALJUA42 Human Rights Law, 5 ECTS
HALJUA61 Julkiset hankinnat, 5 op
HALJUA62 Ympäristöoikeus, 5 op
HALJUA64 Sosiaalioikeus, 5 op
Muut opinnot 0–5 op
Valittavissa kiinnostuksen mukaan
Hallintotiede (avoin yliopisto-opetus) 5–20 op
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
Johtamiskorkeakoulu