x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatustieteiden aineopintoja (EDU-yksikön yhteiset aineopinnot), 10 op

Osaamistavoitteet

Yhteiset aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella kriittisesti kasvun, kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä yhteiskunnan, kulttuurien, yhteisöjen ja yksilön elämänkulun näkökulmista sekä ymmärtää kasvatustieteiden eri teoriaperinteitä ja niiden merkitystä kasvatusalojen asiantuntijatehtävissä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Kasvatustieteiden aineopintoja (EDU-yksikön yhteiset aineopinnot)

Kasvatustieteiden yksikkö