x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Espanjan kielen aineopinnot, 35 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa espanjan kieltä monipuolisesti niin suullisesti kuin kirjallisesti ja melkein virheettömästi, ymmärtää melko hyvin erilaisia puhe- ja kirjoitustyylejä, osaa kieleen vivahteita, jotka liittyvät historiaan ja kulttuurin, ja, tavoitteena on syventää kielitaitoa. Sen lisäksi opiskelija on perehtynyt espanjankielisten maiden nykykirjallisuuteen, nyky-yhteiskuntaan ja lähihistoriaan sekä on tutustunut espanjan kielen rakenteeseen kielitieteellisestä näkökulmasta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/ltl/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö