x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Espanjan kielen perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa espanjan kieltä korrektisti suullisesti ja kirjallisesti, ymmärtää vaikeitakin tekstejä espanjan kielessä ja on tutustunut espanjankielisen kirjallisuuden tärkeimpiin virtauksiin sekä perehtynyt pääpiirteissään Espanjan ja espanjankielisten maiden historiaan, kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Opinto-oikeuden saaminen edellyttää lähtötasokokeen läpäisemistä hyväksytysti.

Lisätiedot

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/ltl/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Espanjan kielen perusopinnot

ESPFP3 Kielioppi I, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö