x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Venäjän kielen ja kulttuurin aineopinnot, 30 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

-osaa käyttää kieliopillisesti hyvää venäjän kieltä erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa
-tuntee venäläisen yhteiskunnan instituutiot ja osaa toimia venäläisessä ympäristössä
-osaa etsiä tietoa ja käyttää lähteitä kriittisesti
-tuntee tiimityöskentelyn periaatteet ja osaa toimia ryhmässä
-tuntee kielitieteen keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä sekä puhutun että kirjoitetun kielen analyysiin
-tuntee kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä tutkimuksessa ja kriittisessä luennassa
-tuntee venäläisen kaunokirjallisuuden historian 1800-luvulta nykypäivään

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/ltl/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Venäjän kielen ja kulttuurin aineopinnot

VENA2 Kieliharjoittelu, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö