x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomen kielen aineopinnot, 35 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida kielen muutosta, tunnistaa ja paikantaa alueellisen variaation tyypit sekä tietää, miten kieli tilanteisesti varioi. Opiskelija osaa tuottaa erilaisia tekstilajeja ja varioida tekstejä eri näkökulmia ilmaisevilla kirjoitusstrategioilla. Hän osaa analysoida sanojen, lauseiden ja tekstien merkityksiä sekä kieli-intuition että eri teoreettisten näkemysten mukaan. Hän pystyy operationalisoimaan yksinkertaisia tutkimusongelmia ja tekemään pieniä aineistotutkimuksia. Opiskelija tuntee suomen kielen isot korpukset ja tutkimuskirjallisuutta etenkin valitsemiltaan erikoisaloilta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/ltl/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Suomen kielen aineopinnot

SUOA1 Kielen kehitys, 5 op
SUOA2 Kielen variaatio, 5 op
SUOA5 Menetelmäopinnot, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö