x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Saksan kielen ja kulttuurin aineopinnot, 30–35 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suorittaneella on seuraavat alansa taidot ja tiedot:
Viestintäosaaminen:
• osaa käyttää kieliopillisesti ja tyylillisesti hyvää saksan kieltä erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa
• osaa argumentoida systemaattisesti ja arvioida toisten suullisia ja kirjallisia tekstejä
Sisältöosaaminen:
• osaa vertailla saksankielisten maiden kulttuureja omaan kulttuuriinsa omien kokemustensa ja havaintojensa perusteella
• tuntee saksankielisten maiden kulttuurien erikoispiirteet ja niiden historian

Saksan kielen ja kulttuurin opintopolun suorittanut opiskelija
• tuntee kielitieteen keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä sekä puhutun että kirjoitetun kielen analyysiin.
• osaa verrata ja analysoida suomen ja saksan kielen sanastollisia ja rakenteellisia eroja ja yhtäläisyyksiä
• tuntee saksankielisen kirjallisuuden keskeisiä teoksia, painopisteenä 1800- ja 1900-lukujen kirjallisuus

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/ltl/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Saksan kielen ja kulttuurin aineopinnot

Kulttuurintuntemus 5 op
Suoritettava yksi sis?ltyv? elementti
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö