x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ranskan kielen perusopinnot, 30 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija

-pystyy käsittelemään kirjallisesti ja suullisesti yleisluontoisia ja omaan alaansa liittyviä aiheita
-hallitsee kieliopillisen ja kielitieteellisen peruskäsitteistön
-pystyy lukemaan modernia ranskalaista kirjallisuutta
-tuntee ranskalaisen yhteiskunnan ja historian pääpiirteissään
-pystyy soveltamaan oppimaansa laajempaan viitekehykseen ja osaa liittää osasuoritukset suurempaan kokonaisuuteen

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Opinto-oikeuden saaminen edellyttää lähtötasokokeen läpäisemistä hyväksytysti.

Lisätiedot

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/ltl/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Ranskan kielen perusopinnot

RANP1 Kielioppi, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö