x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Pohjoismaisten kielten aineopinnot, 30 op

Osaamistavoitteet

Viestintäosaaminen

Pohjoismaisten kielten aineopinnot suorittanut opiskelija

-osaa käyttää kieltä erilaisten puhetilanteiden vaatimalla tavalla

-osaa kirjoittaa eri tekstilajien edellyttämällä tavalla

-osaa argumentoida systemaattisesti ja analysoida toisten argumentointia

-osaa arvioida omia ja toisten tekstejä ja antaa toisten teksteistä palautetta

Sisältöosaaminen

Pohjoismaisten kielten aineopinnot suorittanut opiskelija

-osaa analysoida ja selittää ruotsin kielen rakenteita

-osaa eritellä puhutun ja kirjoitetun kielen eroja

-osaa selittää ja käyttää keskeisiä käsitteitä jollakin vaihtoehtoisten opintojen tarjoamalla erikoisalalla

-osaa kuvailla pohjoismaista kielialuetta ja ymmärtää pohjoismaisen kieliyhteisön merkityksen osana maiden välistä yhteistyötä ja viestintää.

-hallitsee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja osaa toimia niiden mukaisesti

Lisätiedot

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/ltl/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Pohjoismaisten kielten aineopinnot

POHA3 Kielioppi II, 5 op
POHA5 Kieliharjoittelu, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö