x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yleisen käännöstieteen opintokokonaisuus, 25 op

Osaamistavoitteet

Yleisen käännöstieteen opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- tuntee ammattimaisen, monikielisen käännös- ja tulkkausviestinnän perusperiaatteet
- tuntee terminologiaopin peruskäsitteet ja perusperiaatteet sekä ymmärtää niiden yhteyden kääntämiseen ja tulkkaukseen
- tuntee käännös- ja tulkkaustutkimuksen perusteet

Sisältö

Yleisen käännöstieteen opintokokonaisuus (25-30 op) tarjoaa mahdollisuuden tutustua käännös- ja tulkkausviestinnän peruskysymyksiin ja alan tutkimukseen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/ltl/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö