x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tšekin kielen perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Tšekin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija pystyy käyttämään tšekin kieltä arkipäivän viestintätilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän pystyy lukemaan tšekinkielisiä tekstejä (media, asiatekstit jne.). Lisäksi hänellä on perustiedot kielen rakenteesta ja Tšekin historiasta, kulttuurista ja kirjallisuudesta.

Sisältö

Tšekin kielestä on mahdollista suorittaa 25 op:n laajuiset perusopinnot. Opintojen tarkoituksena on antaa opiskelijalle käytännön kielitaidon lisäksi perustiedot kielen rakenteesta ja Tšekin historiasta, kulttuurista ja kirjallisuudesta. Opintoja suositellaan kielten opiskelijoiden lisäksi kaikille, jotka tarvitsevat tšekin kielen tuntemusta omalla alallaan. Tšekin perusopintoihin on varattava aikaa kaksi vuotta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/ltl/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Tšekin kielen perusopinnot

TSEKP1 Peruskurssi I, 10 op
TSEKP2 Peruskurssi II, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö