x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Venäjän kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan opintokokonaisuus, 20 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden 20 opintopisteen laajuiset opinnot suoritettuaan opiskelija

-pystyy keskustelemaan arkipäivän tilanteisiin liittyvistä aiheista venäjäksi
-pystyy tuottamaan oikein venäjän äänteet ja perusintonaatiot
-osaa käyttää kieliopillisesti hyvää venäjän kieltä erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa
-tuntee venäjän kielen perusrakenteet ja keskeisen sanaston
-tuntee kieliopin peruskäsitteistön
-ymmärtää yleiskielisiä tekstejä sanakirjoja ja muita tietolähteitä apunaan käyttäen
-tuntee Venäjän historian ja kulttuurin keskeisiä tapahtumia ja käsitteitä
-tuntee tiimityöskentelyn periaatteet ja osaa toimia ryhmässä

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Opintokokonaisuutta opiskelevilta vaaditaan venäjän kielestä lukion lyhyttä oppimäärää (B3) vastaavia tietoja ja erinomaista suomen kielen taitoa. Opiskelijat osallistuvat opintojen alussa lähtötasokokeeseen, jonka perusteella heidät valitaan opintoihin. Lähtötasokokeen yhteydessä todetaan myös tarvittava suomen kielen taito.

Lisätiedot

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/ltl/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Venäjän kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan opintokokonaisuus

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö