x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen perus- ja aineopinnot, 30–60 op

Osaamistavoitteet

Venäjän kieltä, kulttuuria ja kääntämistä opiskelevilta vaaditaan venäjän kielestä lukion lyhyttä oppimäärää vastaavia tietoja ja hyvää suomen kielen taitoa. Opiskelijat osallistuvat opintojen alussa lähtötasokokeeseen, jonka perusteella heille voidaan suositella osallistumista vapaaehtoisiin täydentäviin opintoihin (5 op) perusopintojen ohella. Lähtötasokokeen aikataulusta tiedotetaan tutkinto-ohjelman kotisivuilla sekä opetusohjelmassa. Lähtötasokokeen yhteydessä todetaan myös tarvittava suomen kielen taito.

Sisältö

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot 30op
Venäjän kielen ja kulttuurin aineopinnot 30

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Kokonaisuuksia suorittavilta opiskelijoilta edellytetään lähtötasokokeen läpäisemistä hyväksytysti.

Lisätiedot

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/ltl/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö