x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kemian aineopinnot, 35 op

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet on kuvattu Tampereen teknillisen yliopiston opetussuunnitelmassa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Kemian aineopinnot

Pakolliset aineopinnot 29 op
KEMI62210 Fysikaalinen kemia 1, 4 op
KEMI62220 Fysikaalinen kemia 2, 4 op
KEMI63100 Polymeerikemia, 5 op
KEMI63150 Polymeerikemian työt, 5 op
Muut aineopinnot 6 op
Suoritettava 6 opintopistettä
KEMI64150 Ympäristökemia, 3 op
KEMI64200 Metallien kemia, 3 op
KEMI64256 IR-spektroskopia, 2 op
KEMI64407 NMR-spectroscopy, 3 ECTS
KEMI65107 Photochemistry, 4 ECTS
KEMI21000 Biokemia I, 4 op
Informaatiotieteiden yksikkö