x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Fysiikan aineopinnot, 35 op

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet on kuvattu Tampereen teknillisen yliopiston opetussuunnitelmassa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Fysiikan aineopinnot

Pakolliset aineopinnot 31 op
FYSI1320 Fysiikan menetelmät, 5 op
FYSI1730 Fysiikan historia, 3 op
FYSI1340 Termofysiikka, 5 op
FYSI1350 Nanofysiikka, 3 op
FYSI1400 Optiikka, 5 op
Muut aineopinnot 4 op
Suoritettava 4 opintopistettä
FYSI1370 Statistinen fysiikka, 3 op
FYSI1670 Astrofysiikka, 3 op
FYSI1550 Fysiikan seminaari, 1–3 op
FYSI1610 Kvanttimekaniikka I, 5 op
FYSI1850 Fysiikan erikoistyö, 3–12 op
FYSI3100 Aerosolifysiikka, 5 op
FYSI5206 Optical spectroscopy, 5 ECTS
Informaatiotieteiden yksikkö