x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus, 25 op

Osaamistavoitteet

Muutosvauhdin kiihtyessä ja toimintaympäristöjen monimutkaistuessa yritysten ja erilaisten organisaatioiden menestys riippuu yhä enemmän niiden kyvystä ennakoida ja rakentaa tulevaisuutta. Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä tulevaisuuden tekemisen ja päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen puoleen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin.

Opinnot tarjoavat kiinnostavia näkökulmia organisaatioiden tulevaisuustiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen ja työkaluja organisaatioiden ja yritysten tulevaisuustyöskentelyyn esimerkkinä mm. verstas-, strategia-, visio- ja skenaariotyöskentely. Toisaalta monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa ainutlaatuisia holistisia menetelmiä hahmottaa muutosta.

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia hyödynnetään hyvin erilaisissa työtehtävissä niin yrittäjänä ja yksityisellä sektorilla kuin julkishallinnossa ja yhteiskunnallisissa tehtävissä. Ennakointitietoa tuotetaan ja hyödynnetään mm. t & k -tehtävissä, kuluttajatutkimuksessa, markkina-analyyseissa, strategiatyöskentelyssä tai esim. yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa.
Opintokokonaisuus soveltuu myös osaksi jatkotutkintoja.

Sisältö

Tutu1, 2 ja 5 on mahdollista suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina. Tutu 2, 3 ja 4 edellyttävät kronologista suorittamista. Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus toteutetaan yhteistyössä tulevaisuuden tutkimuksen verkostoakatemian kanssa (www.tvanet.fi).

Edellytykset

Opintojaksot tarkentuvat vuosittain erikseen ilmoitettuina.

Lisätiedot

Toteutetaan yhdessä Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian (TVA) kanssa. Katso tarkemmin www.tvanet.fi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus

Katso opetustarjonta ja ohjeet opintojen suorittamiseksi verkoston verkkosivuilta.
Johtamiskorkeakoulu