x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Muut tutkimustyötä ja tieteellistä asiantuntijuutta tukevat opinnot, 40 op

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintokokonaisuuden opiskelija ymmärtää tieteellisen tutkimuksen periaatteet ja soveltaa niitä omassa tutkimuksessaan. Opiskelija omaksuu ja soveltaa tutkimustyössä vaadittavia tutkimus- ja työelämätaitojaan osallistumalla tiedeyhteisön toimintaan sekä toimimalla itsenäisesti ja asiantuntevasti omassa tutkimustyössään.

Osallistuttuaan aktiivisesti oman tohtoriohjelmansa tutkijaseminaariin opiskelija osaa käydä tieteellistä keskustelua ja antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta. Hänellä on syvällinen ja monipuolinen näkemys omasta tieteenalastaan.

Sisältö

Opiskelija tekee opinto- ja ohjaussuunnitelman ja päivittää sitä opintojen edetessä.

Opiskelija osallistuu säännöllisesti kirjallisuustieteen tohtoriohjelman tutkijaseminaariin, esittelee siellä omaa tutkimustaan ja kommentoi muiden töitä.

Opiskelija suorittaa tutkimusetiikan opintoja. Opiskelijan suositellaan suorittavan myös muita opintoja yliopiston tutkijakoulun järjestämistä yhteisistä tohtoriopinnoista sekä yksikön omista yhteisistä tohtoriopinnoista, kuten tieteenfilosofian ja tieteellisen kirjoittamisen kurssit.
Opiskelija suorittaa omaa tutkimustyötä tukevia ja tieteellistä asiantuntijuutta kehittäviä opintoja siten kuin opintosuunnitelmassa sovitaan.

Opintokokonaisuus voi sisältää myös toimintaa tieteellisissä järjestöissä, julkaisutoimintaa, omaa opetusta, konferensseihin osallistumista ja muuta vastaavaa toimintaa tiedeyhteisössä siten kuin opintosuunnitelmassa sovitaan.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Muut tutkimustyötä ja tieteellistä asiantuntijuutta tukevat opinnot

DPLSETH Tutkimusetiikka, 1–5 op
DPLS01 Jatko-opintoja, 1–40 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö