x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tiedonhallinnan orientaatio, 20–25 op

Osaamistavoitteet

Tiedon määrän jatkuva lisääntyminen ja tiedon uudet hyödyntämistarpeet tekevät tiedon mallintamisesta, organisoinnista, hakemisesta, analysoinnista ja esittämisestä keskeisen kehittämis- ja tutkimuskohteen myös tulevaisuudessa. Tiedonhallinnan orientaatiossa mallintamisen, tietokantojen ja tiedonhaun menetelmät, lähestymistavat ja tekniikat yhdistyvät.

Tiedonhallinnan orientaatio syventää tietämystä ja osaamista tietojärjestelmien sisältämien tietojen mallintamisen, organisoinnin, käsittelyn ja haun alueilla. Orientaatio antaa sekä ammatillisia valmiuksia että valmiuksia harjoittaa jatko-opintoja ja tutkimusta näillä alueilla.

Opintosuunnan suoritettuaan opiskelija:

- osaa toimia tietojen mallintamisen alueella
- osaa toimia tietokantojen ja tiedonhaun asiantuntijana tietojärjestelmien suunnittelu- ja ohjelmointitehtävissä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Tiedonhallinnan orientaatio

Tietokäytäntöjen syventävien opintojen lisäksi valitaan 20-25 op seuraavista:
TIETA7 Tietokantaohjelmointi, 10 op
TIETS31 Knowledge Discovery, 5–10 ECTS
Informaatiotieteiden yksikkö