x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatustieteiden aineopinnot (sis.menetelmäopinnot), 35 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kasvatustieteiden aineopintojen kokonaisuus (35 op) toteutetaan avoimessa yliopisto-opetuksessa monimuoto-opintoina. Monilla opintojaksoilla on mahdollista valita, osallistuuko opetukseen (opetus järjestetään Tampereella iltaisin ja/tai viikonloppuisin pe-la) vai tekeekö opiskelija itsenäisesti tenttejä. Moniin opintojaksoihin sisältyy työskentelyä moodle-verkkoympäristössä, esimerkiksi luentotallenteiden kuuntelua ja erilaisia verkkotehtäviä. Joillakin opintojaksoilla (erityisesti tutkimusmenetelmäopinnoissa) on läsnäoloa edellyttävää opetusta. Opintojaksojen tarkemmat suoritustavat ja –ajat ovat opetusohjelmassa ja ko. opintojakson suoritusohjeessa. Kasvatustieteiden aineopintojen 35 op suorittaminen kestää 4-5 lukukautta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kasvatustieteiden yksikkö