x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatustieteiden aineopintoja 5-35 op, 5–35 op

Osaamistavoitteet

Vaihtoehtoiset opinnot suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella kriittisesti kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä valintojensa mukaisesti painottaen yhteiskunnan, kulttuurien, yhteisöjen tai yksilön elämänkulun näkökulmia.

Sisältö

Avoimen yliopiston opiskelijat voivat suorittaa vaihtoehtoisia aineopintoja 5-35 op.

Lisätiedot

Kasvatustieteiden aineopintoja voi suorittaa avoimessa yliopistossa 5-35 op. Edeltävinä opintoina täytyy olla suoritettuna kasvatustieteen, aikuiskasvatuksen tai kasvatustieteiden perusopinnot (25 op/15 ov). Opetustarjonta vaihtelee lukuvuosittain. Osa opetuksesta on yhteisopetusta tutkinto-opiskelijoiden kanssa.

Kasvatustieteen aineopinnoista voi koota 35 op:n kokonaisuuden myös suorittamalla seitsemän 5 op:n laajuista opintojaksoa (KASA2-KASA9). Edellä mainittujen opintojen lisäksi opiskelijan on mahdollista suorittaa Edu- yksikön opiskelijoiden yhteisiä aineopintoja 10 op. Opintojaksojen opetustarjonta vaihtelee lukuvuosittain. Tarkemmat tiedot opetusohjelmassa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kasvatustieteiden yksikkö