x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Rahoitus (avoin yliopisto-opetus), 5–20 op

Osaamistavoitteet

Rahoituksen teemakokonaisuuden opintoja suoritettuaan opiskelija tuntee rahoitusteorian keskeiset osa-alueet. Opiskelija ymmärtää rahoituksen roolin taloudessa yrityksen, sijoittajan ja kansantalouden näkökulmasta. Opiskelija tuntee rahoitusinstrumentteihin ja rahoitusmarkkinoiden toimintaan liittyvien keskeisten säädösten sisällön ja merkityksen. Lisäksi opiskelija osaa toteuttaa empiirisen tutkimuksen rahoituksen alueelta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Yksittäisiä opintojaksoja suoritettaessa tulee huomioida mahdolliset pakolliset ja suositeltavat edeltävät opinnot.

Lisätiedot

Opetuksen ajat ja paikat löytyy opetusohjelmasta:https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/opetusohjelma.htm?kieli=fi&ots=AYO&lvv=2016&ops=143

Haku teemapintojen opintojaksoille ennen opetuksen alkua avoimen yliopiston hakuaikoina. Eri jaksoissa haku päättyy eri aikoihin.

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/jkk/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Rahoitus (avoin yliopisto-opetus)

Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 20op.
KATRAA11 Rahoituksen perusteet, 5 op
KATYVA24 Yritysverotus, 5 op
KATYVA34 Pankkioikeus, 5 op
KATYVA35 Rahoitusoikeus, 5 op
Johtamiskorkeakoulu