x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ihmisoikeudet, politiikka ja oikeus (avoin yliopisto-opetus), 5–30 op

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan teemamoduulin opiskelija tuntee perus- ja ihmisoikeuksien merkityksen kansainvälisellä ja kansallisella tasolla ja niiden toteutumisen ongelmat politiikan ja oikeuden näkökulmista. Hän ymmärtää miten poliittisen järjestelmän toiminta kansallisella, eurooppalaisella tai kansainvälisellä tasolla muuntuu sitovia normeja sisältäväksi oikedeksi ja miten oikeusjärjestys vaikuttaa politiikkaan ja sen toteutumiseen.

Moduulin suoritettuaan opiskelija ymmärtää politiikan ja oikeuden suhteen merkityksen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen valitsemallaan tasolla - kansallisella, eurooppalaisella tai kansainvälisellä tasolla sekä ymmärtää tätä suhdetta oikeuden pinta- ja syvärakenteissa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Saadakseen teemakokonaisuudesta kokonaismerkinnän tulee suorittaa jaksot POLKVA44 Ihmisoikeudet ja kansainvälinen yhteisö sekä HALJUA42 Human Rights Law.

Lisätiedot

Opetuksen ajat ja paikat löytyy opetusohjelmasta:https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/opetusohjelma.htm?kieli=fi&ots=AYO&lvv=2016&ops=143

Haku teemapintojen opintojaksoille ennen opetuksen alkua avoimen yliopiston hakuaikoina. Eri jaksoissa haku päättyy eri aikoihin.

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/jkk/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Ihmisoikeudet, politiikka ja oikeus (avoin yliopisto-opetus)

Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 20op, joista pakollisia POLKVA44 ja HALJUA42
HALJUA22 Valtiosääntöoikeus, 5 op
HALJUA42 Human Rights Law, 5 op
Johtamiskorkeakoulu