x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Euroopan integraatio (avoin yliopisto-opetus), 5–20 op

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on monipuoliset perustiedot Euroopan integraatiosta, Euroopan unionin päätöksenteosta, sen eri instituutioista, ulkosuhteista, taloudesta ja eurooppaoikeudesta. Opiskelija ymmärtää integraatiota selittäviä teorioita, tunnistaa kansallisen ja EU:n tason vuorovaikutuksen eurooppalaisessa politiikassa ja hahmottaa politiikan, oikeuden ja talouden suhdetta eurooppalaisella tasolla. Opiskelija saavuttaa perusvalmiudet analysoida EU:n roolia tietyssä maantieteellisessä kontekstissa ja ymmärtää ulkosuhteiden turvallisuus-, talous- tai arvokysymysulottuvuuksia. Opiskelija tunnistaa Euroopan neuvoston ja erityisesti sen ihmisoikeusjärjestelmien merkityksen Euroopan integraatiolle. Lisäksi opiskelija hallitsee Euroopan unionin politiikkaa, taloutta ja oikeutta koskevia teorioita ja osaa soveltaa niitä Euroopan unionin kehityksen tarkasteluun ja sen toiminnan arvioimiseen.

Sisältö

Osaamiskokonaisuus perehdyttää Euroopan unionin rakenteeseen, poliittisiin instituutioihin ja päätöksentekojärjestelmään, EU:n ulkosuhteisiin, eurooppaoikeuden ominaispiirteisiin ja keskeisiin sisältöalueisiin sekä EU:n finanssihallintoon ja rahoitusjärjestelmiin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Yksittäisiä opintojaksoja suoritettaessa tulee huomioida mahdolliset pakolliset ja suositeltavat edeltävät opinnot.

Lisätiedot

Opetuksen ajat ja paikat löytyy opetusohjelmasta:https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/opetusohjelma.htm?kieli=fi&ots=AYO&lvv=2016&ops=143

Haku teemapintojen opintojaksoille ennen opetuksen alkua avoimen yliopiston hakuaikoina. Eri jaksoissa haku päättyy eri aikoihin.

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/jkk/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Euroopan integraatio (avoin yliopisto-opetus)

Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 20op.
Johtamiskorkeakoulu