x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma (avoin yliopisto-opetus)

Osaamistavoitteet

Politiikan tutkimuksen opinnoiksi tarjolla olevat opintokokonaisuudet ovat suunniteltu siten, että ne antavat opiskelijoille mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan sekä ymmärrystään yhteiskunnasta ja sen rakentumiseen liittyvistä paikallisista, alueellisista ja globaaleista kysymyksistä.

Opiskeltuaan politiikan tutkimusta opiskelijat oppivat esittämään maailmaa koskevia poliittisia kysymyksiä ja hahmottamaan itseään maailman rakentajana ja sen muuttajana. Lisäksi opiskelijat osaavat politiikan tutkimusta opiskeltuaan arvioida kriittisesti muuttuvia yhteiskunnallisen toiminnan alueita ja tehtäviä sekä osaa analysoida erilaisten toimijoiden tavoitteita.

Politiikan tutkimuksen opinnot antavat lisäksi opiskelijoille valmiuksia kerätä ja analysoida laajoja tietomääriä, tuottaa ja soveltaa tieteellistä ja käytännöllistä tietoa kirjallisesti ja suullisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa.

Sisältö

Politiikan tutkimuksen opinnoiksi suunnattu kokonaisuus koostuu kansainvälisen politiikan ja valtio-opin järjestämästä opetuksesta.

Politiikan tutkimuksen perusopinnot tutustuttavat opiskelijat sekä kansainvälisen politiikan että valtio-opin tieteenalojen keskeisiin tutkimusongelmiin, tieteenalojen historialliseen kehitykseen, politiikan tutkimuksen peruskäsitteistöön, poliittisiin ongelmiin, järjestelmiin sekä poliittisiin ideologioihin ja niiden yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Lisäksi politiikan tutkimuksen perusopintojaksot antavat opiskelijoille kuvan politiikan tutkimuksen suhteista muihin yhteiskuntatieteisiin.

Politiikan tutkimuksen aineopinnoissa opiskelijat voivat laajentaa perusopinnoissa saavuttamaansa ymmärrystä politiikan tutkimuksesta. Politiikan tutkimuksen aineopintotasoiset opinnot rakentuvat 10?25 opintopisteen laajuisista moduuleista, joista kullakin on omat osaamistavoitteensa ja sisältökuvauksensa.

Valtio-opin aineopintotasoiset moduulit käsittelevät poliittisia instituutioita ja päätöksentekoa, poliittista osallistumista ja politiikan teoriaa. Kansainvälisen politiikan moduulien teemat ovat puolestaan rauhan- ja konfliktintutkimus sekä maailmanpolitiikka.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Vuosittainen opetustarjonta päätetään erikseen kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Opetuksen ajat ja paikat löytyy opetusohjelmasta:https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/opetusohjelma.htm?kieli=fi&ots=AYO&lvv=2016&ops=143

Haku perusopintokokonaisuuteen 25op alkaa 13.8.2015.
Haku yksittäisille perus- ja aineopintojen opintojaksoille ennen opetuksen alkua avoimen yliopiston hakuaikoina. Eri jaksoissa haku päättyy eri aikoihin. Seuraa ja tarkista ajat opetusohjelmasta!

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma (avoin yliopisto-opetus)

Avoimen opiskelija voi hakeutua perusopintojen opintokokonaisuuteen tai yksittäisille perus- ja aineopintojen jaksoille. Yksittäisiä opintojaksoja suoritettaessa tulee huomioida mahdolliset pakolliset ja suositeltavat edeltävät opinnot.
Politiikan tutkimuksen aineopintoja (avoin yliopisto-opetus)
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op opintosuunnan aineopintoja.
Johtamiskorkeakoulu