x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Luottamustehtävät ja työelämävalmiudet, 2–21 op

Lisätiedot

Johtamiskorkeakoulun opetussuunnitelman mukaisten vapaaehtoisten opintojaksojen (tuutorina toimiminen, liikuntatuutorina toimiminen, luottamustehtävissä toimiminen, opiskelijavaihtoon osallistuminen, vapaaehtoistyö jne.) tai vastaavien muiden opintosuoritusten kokonaismäärä on rajoitettu siten, että niitä voi kaikkiaan sisältyä kandidaatintutkinnon minimilaajuuteen enintään 15 op ja maisteritutkinnon minimilaajuuteen enintään 5 op.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Luottamustehtävät ja työelämävalmiudet

Opintokokonaisuudesta ei saa kokonaismerkintää. Seuraavat opinnot voi sisällyttää kandidaatin tai maisterin tutkinnon valinnaisiin opintoihin.
JKKYTU01 Tuutorina toimiminen, 2 op
JKKYTUA02 Kv-tuutorina toimiminen, 2 op
JKKYINA11 Demola-projektityö I, 5 op
JKKYINA15 Yritysappro, 2 op
JKKYINA16 Innovation camp, 1–2 op
Johtamiskorkeakoulu