x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hoitotiede/ Terveystieteiden aineopinnot, 50 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee hoitotieteen eri sisältöalueet ja omaa valmiudet alan kehityksen seuraamiseen, tieteelliseen ajatteluun ja työskentelytapoihin, tutkimusmenetelmien käyttämiseen sekä tiedon soveltamiseen työelämässä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Terveystieteiden aineopintoihin (hoitotieteeseen suuntautuville) hakevalta edellytetään, että hän on suorittanut terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aikaisemman terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnon (esim. erikoissairaanhoitaja tai muu samantasoinen tutkinto).

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksoittain. Huomioithan opintojakson opetussuunnitelmassa mahdollisesti ilmoitettu edeltävä terveystieteiden aineopintojakso (eli joku opintojakso täytyy olla suoritettuna ennen tätä opintojaksoa.) Opintojakson opinto-oikeusaika määräytyy opetusohjelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Terveystieteiden aineopintojen laajuus on yhteensä 50 op. Aineopintojen yhteydessä pitää lisäksi suorittaa terveystieteiden yhteisiin opintoihin kuuluvista opintojaksoista TERY4 Tiedonhankintataidot 3 op (integroitu muihin aineopintojaksoihin) ja TERY6 Tilastollisen tutkimuksen perusteet 3 op.


Alla opintojaksojen nimet toimivät linkkeinä jaksojen tarkempiin tietoihin (opintojaksojen nimet avautuvat klikkaamalla +-painikkeita)

Opiskelijan suoritettua aineopinnot hän saa kokonaismerkinnän Terveystieteiden aineopinnoista 50 op.

Kysy tarvittaessa lisätietoja:
http://www.uta.fi/hes/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Terveystieteiden yksikkö