x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kansanterveystiede/Terveystieteiden perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata kansanterveystieteen peruskäsitteet ja tutkimukselliset lähestymistavat,
- osaa kuvata keskeiset väestön terveyden piirteet ja siihen vaikuttavat tekijät yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla
- osaa kuvata keinoja, joilla väestön terveyteen voidaan vaikuttaa
- osaa käyttää erilaisia tietolähteitä hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksoittain. Opiskelijat valitaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä. Huomioithan opintojakson opetussuunnitelmassa mahdollisesti ilmoitetut edeltävät opinnot (eli joku opintojakso täytyy olla suoritettuna ennen tätä opintojaksoa.) Opintojakson opinto-oikeusaika määräytyy opetusohjelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Opiskelijan suoritettua perusopinnot hän saa kokonaismerkinnän Terveystieteiden perusopinnoista 25 op.

Alla opintojaksojen nimet toimivät linkkeinä jaksojen tarkempiin tietoihin.

Terve ja sairas ihminen -jaksosta voi hakea korvaavuutta, jos opiskelijalla on opistoasteen sairaanhoitajan tutkinto ja terveysalan amk-tutkinto (lääketieteen opinnot). Korvaavuuspäätös tehdään huomioiden tutkinnon sisältö. Opiskelijan pitää ilmoittautua kurssille normaalisti ja maksaa opintomaksu normaalisti korvaavuudesta huolimatta.

Kysy tarvittaessa lisätietoja:
http://www.uta.fi/hes/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Hakeutuminen opintoihin:
http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/index.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kansanterveystiede/Terveystieteiden perusopinnot

TERKANP4 Väestön terveys, 5 op
Terveystieteiden yksikkö