x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tieto- ja asiakirjahallinnan syventäviä opintoja (avoin yliopisto-opetus), 30 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuus antaa perusvalmiuksia toimia tieto- ja asiakirjahallinnon sekä arkistotoimen erilaisissa asiantuntijatehtävissä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa sekä arkistoinstituutioissa.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

- tuntee organisaation tieto- ja asiakirjahallinnon tavoitteet, tehtävät, keskeiset välineet ja vaatimukset
- tietää, millaisia tekijöitä liittyy tiedon arvonmääritykseen
- tuntee pääpiirteissään keskeiset tieto- ja asiakirjahallinnon lait, normit ja standardit
- pystyy arvioimaan tietojärjestelmiä asiakirjahallinnan näkökulmasta
- osaa tarkastella asiakirjahallintaa eri näkökulmista osana yhteiskuntaa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Edeltävät opinnot: Asiakirjahallinnan ja arkistotoimen perustutkinto (tai vastaava) ja korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kotisivut (hakeutuminen opintoihin, opintomaksu): http://www.uta.fi/avoinyliopisto/

Opintoneuvonta:
http://www.uta.fi/sis/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Opintojaksojen nimet alla toimivat linkkeinä jaksojen tarkempiin tietoihin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tieto- ja asiakirjahallinnan syventäviä opintoja (avoin yliopisto-opetus)

Pakolliset ITIA1, ITIS31 ja ITIS33. Lopuista valitaan 15 op - kuitenkin enintään 10 op kirjallisuusopintoina (ITIS36)
Informaatiotieteiden yksikkö