x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Internet and game studies -opintokokonaisuus, 60 op

Osaamistavoitteet

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille tarkoitettu opintokokonaisuus tuottaa valmiuksia toimia peli- ja internet-asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- omaa teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia toimia peleihin ja internetiin liittyvissä asiantuntijatehtävissä,
- kykenee osallistumaan pelien ja internetin yhteiskunnallista ja kulttuurista merkitystä koskevaan keskusteluun,
- tuntee pelien tai internetin ilmiöitä laajasti,
- pystyy seuraamaan asiantuntemusalueensa kehitystä ja kehittymään asiantuntijana.

Sisältö

Pelitutkimusta, pelikokemuksia ja pelien ja leikillisten palvelujen suunnittelua, sekä internetin yhteiskunnallista ja kulttuurista luonnetta ja verkkopalveluja käsitteleviä opintojaksoja.

Valitaan 60 op seuraavista:

ITIP3 Internet ja vuorovaikutteinen media, 5 op
ITIP4 Pelit ja pelillisyys, 5 op
ITIA2 Media- ja informaatiolukutaito, 5 op
ITIA6 Asiantuntijuus ja tietopalvelujen kehittäminen, 5-10 op
ITIA7 Pelit ja internet yhteiskunnassa, 5 op
ITIA11 Aineopintojen kirjallisuusopinnot, 5-20 op:
h) Pelien historiat
i) Internetin historiat
j) Johdatus pelitutkimukseen
k) Johdatus internet-tutkimukseen
ITIA8 Pelaaja- ja käyttäjätutkimus, 5 op
ITIA9 Peliprojekti, 10 op
ITIS41 Multidisciplinary Games and Internet Research, 5 op
ITIS42 Foundations of Games and Internet Research, 5 op
ITIS43 Special Issues in Design Research, 5 op
ITIS44 Special Issues in Games and Internet Cultures, 5 op
ITIS45 Current Approaches in Games and Internet Research, 10 op
ITIS46 Literature, 5–25 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Internet and game studies -opintokokonaisuus

Valitaan 60 op seuraavista. Katso tarkemmat ohjeet opintojakson kuvauksesta.
ITIA9 Game Project, 10 op
ITIS46 Literature, 5–25 op
Informaatiotieteiden yksikkö