x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tieto- ja asiakirjahallinnan opintokokonaisuus, 25 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuus antaa perusvalmiuksia toimia tieto- ja asiakirjahallinnon sekä arkistotoimen erilaisissa asiantuntijatehtävissä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa sekä arkistoinstituutioissa.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

- tuntee organisaation tieto- ja asiakirjahallinnon tavoitteet, tehtävät, keskeiset välineet ja vaatimukset
- tietää, millaisia tekijöitä liittyy tiedon arvonmääritykseen
- tuntee pääpiirteissään keskeiset tieto- ja asiakirjahallinnon lait, normit ja standardit
- pystyy arvioimaan tietojärjestelmiä asiakirjahallinnan näkökulmasta
- osaa tarkastella asiakirjahallintaa eri näkökulmista osana yhteiskuntaa

Sisältö

Opintokokonaisuudessa perehdytään tieto- ja asiakirjahallinnan tehtäviin, tavoitteisiin ja vaatimuksiin organisaatiokontekstissa, asiakirjatiedon organisointi- ja kuvailumenetelmiin, asiakirjatiedon elinkaarisuunnitteluun, asiakirjatiedon arvonmääritykseen ja säilyttämisen sekä tietojärjestelmiin tieto- ja asiakirjahallinnon näkökulmasta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

ITIA11 Aineopintojen kirjallisuusopinnot -kirjapaketeista voi valita:
a) Organisaatioiden tiedonhallinnan essee/lukupiiri
b) Tietokäytännöt
c) Tiedonhaun kirjatentti I

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tieto- ja asiakirjahallinnan opintokokonaisuus

valitaan 25 op alla olevista opintojaksoista, ITIA10 ja ITIS36 opintojaksoista kuitenkin enint??n yhteens? 10 op
Informaatiotieteiden yksikkö